Skip to main content
VisionLine peiser, peisovner og bålpanner

Q&A.

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedsmontering .

Kontroll av ildsted
I henhold til Forskrift om brannforebygging § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg, så skal eier melde fra til kommunen (ved feiervesenet) når det har vært installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at dette skjemaet blir utfylt, send en kopi til kommunens feiervesen og ta vare på originalen, den er et verdipapir for boligen. Last ned skjema her


VisionLine S40/i40 peiser, peisovner og innsatser .

Døren går ikke igjen på i40/s40;
Dersom døren ikke går igjen, selv om den smekkes inntil, så kan det være kloa som står i overkant av innsatsen/peisovn. Dvs den som griper døren øverst. «Kloa» vippes/dras tilbake.

Håndtak som løsner
Dersom håndtaket er løst etter langt tids bruk så festes den med umbrako nøkkel. Det er kun en umbrakobolt i underkant av håndtaket om skal strammes. Man kan med fordel benyttet loctite dersom problemet er gjentagende.

Spjel på i40 og s40
For å sjekke at det kommer luft når spaken benyttes, så kan dette sjekkes ved at man ser under innsatsen om spjelet åpnes og lukkes. Man kan også kontrollere dette ved å føle inn i åpningen samtidig som spaken skyves frem og tilbake.

Røykvenderplate i40 og s40
Denne kan løsne eller komme ut av stilling ved frakt eller renhold/feiing, og røyk vil kunne slå ut i rommet ved oppfyring. Sjekke manualen for hvordan røykvenderplaten settes på plass (manualer datert fra 2023).

 

Generelle råd og tips til feilsøking .

Manglende trekk
Dersom det slår røyk ut i rommet eller ovnen soter ned så kan det være dårlig trekk. Kjør fyrstikktrekken for å kontrollere om røyken går fra ovnen og videre inn i pipen og ikke inn i rommet. Se neste punkt.

Sjekke trekk i pipen
For å sjekke om det er trekk i pipen bruk noe som lager røyk, for eksempel Splintax røykfyrstikk. Lukk opp ovnsdøra og hold det som lager røyk inn i brennkammeret litt over midten opp mot hvelvplaten, se etter om røyken lett går opp gjennom ovnen mot pipen, eller trekker ut i rommet.

Årsak til manglende trekk - pipelengde
Pipe for kort over ildsted. Minimum 4 m fra toppen av peisinnsatsen, eller brennkammeret. Ofte er det nok å forlenge pipen med 50 cm, men dette vil være en vurdering..

Er ventilasjonen riktig innstilt?
Tette moderne miljøhus/energihus skal ha en fyringsfunksjon i ventilasjonsanlegget som må brukes ved fyring av vedpeis. Kjøkkenvifte eller sentralstøvsuger vil også påvirke trekken i huset Dersom røyk siver ut i rommet kan feil innstilt ventilasjonsanlegg være årsaken til dette. Sjekk at ventilasjonen er riktig innstilt. Det skal være en «ovnsfunksjon» eller lignende. Når dette er justert, prøv så igjen med røykforsøk som beskrevet ovenfor. Dersom det fortsatt siver røyk ut i rommet; åpne et vindu eller dør som går utendørs for å utligne undertrykk som er forårsaket av ventilasjonsanlegget. Prøv med nytt røykforsøk. Trekker røyken nå opp i pipen så skyldes dårlig trekk feil innstilt ventilasjonsanlegg og ventilasjonsfirma bør kontaktes. Husk også at kjøkkenvifte og sentralstøvsuger i bruk skaper undertrykk og dårligere trekk.

Påkobling av friskluft/ekstern tilluft
Samtlige av våre modeller har egen overgang for friskluft. Vår erfaring er at det å hente luft fra rommet er den beste løsningen selv i tette energihus. Det er veldig sjeldent at man trenger luft fra ytterveggen, som har sine ulemper. F eks fukt og kuldebro. Se manual for dimensjon på rør for tilluft, dersom det er ønsket.

Kvalitet på fyringsved
For store vedkubber og/eller ikke tørr nok ved påvirker hvordan ildstedet brenner. Dette kan skape mye røyk og sot og det kan se ut som det er noe feil med ildstedet.

Etterbehandling av VisionLine elementpeiser, piper og sjakter
Vi anbefaler en tynn primer som er beregnet benyttet på kalsium silikatplater. Det kan være fra leverandører som Finnja, Heydi, eller Jotun. Jotun har Kvist og Sperregrunning, som er egnet for dette. Dersom det er hakk eller riper i platene, så kan det flekksparkles, men da etter at primer er påført. Etter tørketider så er det klart for to lag med maling.

VisionLine Living i33-2 elementpeis .

Dreie røykrør i bakkant
Dersom man ønsker å dreie røykrøret over på høyre side, så må man sette på to stk 90 graders bend, alternativt kappe litt av stålskinnen som støtter bakveggen, da det kan bli konflikt mellom rør og stålskinne.