Skip to main content
VL Brannsjakter

VL Brannsjakter – standariserte sjakter som er enkle å montere

VL PRODUKSJON har utviklet brannsjakter i kalsium silikat plater av en ny kvalitet, som gir klare fortrinn i forhold til hvordan brannsjakter løses i dag. Med den nye kvaliteten og måten sjakten er sammenføyd på vil den være enkel, rask å montere og at sikkerheten ivaretas på best mulig  måte. Det er langt lavere sannsynlighet for brekkasje og skader ved både frakt, håndtering og montasje.

VL BRANNSJAKT settes sammen som et enkelt byggekloss system. Dette gjør jobben svært enkel for montører. Platekvaliteten med forboring og at det er frest inn not og fjær, sikrer rett sammenføyning. Forboringen fra fabrikk gir ingen sannsynlighet for feilmontering av medfølgende skruer. I ferdig flatpakket sjakt følger alt med for komplett montasje, skruer, lim og monteringsanvisning.  

VL BRANNSJAKTER behandles som en gips plate. Gjerne et strøk uttynnet primer anbefalt for kalsium silikat plater, eller Jotun Kvist- og Sperregrunning før to lag med maling. Dersom det er sår eller merker i overflaten, flekksparkles dette etter at primer er påført.

 • Passer i
  Alle type bygninger der brannsjakt er påkrevet
 • Størrelse
  D 460 mm | B 360 mm | H 1200 mm
 • Vekt
  Avhengig av størrelse
 • Materiale
  Kalsium silikat
 • Montering
  Tynt lag med lim i sammenføyningene og skrus sammen
 • Pris per modul
  Pris på forespørsel

Ta kontakt for mer informasjon